Automatisk lysstyring

Gira Sensotec og Sensotec LED

Gira Sensotec og Gira Sensotec LED gir mer sikkerhet i mørket fordi de automatisk slår på et orienteringslys når bevegelser blir registrert i fjernfeltet. Mens Gira Sensotec bruker det dimmede romlyset for denne funksjonen, har Gira Sensotec LED en integrert LED-lampe til dette formålet. Ved en bevegelse i nærfeltet på 5 cm kan romlyset ved behov slås på udimmet og uten å berøre noen knapper.

Gira tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° Kompakt

Gira tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° har mange funksjoner som kan automatisere belysningen. Hovedbruksområdet er den pålitelige registreringen av bevegelser. Tilstedeværelsesmelderen og bevegelsesdetektoren kan også brukes som en ren dimmebryter.
Mer

Gira bevegelsesmelder 2

Gira bevegelsesmelder 2 sørger for enda mer komfort og sikkerhet i og rundt bygningen. En ny registreringsoptikk med dobbelt følersystem forbedrer registreringsfeltet og registreringskvaliteten betraktelig.

Gira bevegelsesmelder

Du kommer inn i rommet, lyset slår seg på. Du går ut av rommet, det slukner automatisk.

Gira Tectiv 220°

Hightech. Undercover. Under en vanntett kuppel, beskyttet mot vær og vind, overvåker Tectiv eiendommen og slår på lyset umiddelbart ved bevegelse.

Gira bevegelsesmelder 360°

Bevegelsesmelderen 360° brukes til automatisk lysstyring for eksempel i lange korridorer og passasjer.

Gira funk bevegelsesmelder 180/16

Uavhengig av tilgjengelig strømnett kan funk bevegelsesmelderen plasseres overalt der den raskest registrerer bevegelse.

Gira bevegelsesmelder 70

Bevegelsesmelderen 70 slår på den utvendige belysningen så snart noen kommer inn i registreringsområdet når det er nesten mørkt ute.

Gira funk tilstedeværelsesmelder

Gira funk tilstedeværelsesmelder er en batteridrevet komponent i Gira funk-bussystem.

Gira tilstedeværelsesmelder Komfort

Gira tilstedeværelsesmelder Komfort gir sammen med forskjellige innfelte System 2000-innsatser mulighet til ulike lysstyringer.

Gira KNX tilstedeværelsesmelder

Gira KNX tilstedeværelsesmelder Standard og Komfort gir mulighet for automatisk lys- og klimastyring i forbindelse med Gira KNX-systemet.

Gira automatisk trappelys, tavlemontert

Gira tavlemonterte automatiske trappelys styrer lyset automatisk i kombinasjon med Gira bevegelsesmeldere.

Produkter

TOP