Dimming

Gira har et stort produktutvalg av betjeningsenheter, aktuatorer, transformatorer osv. for dimming av lys. Innenfor produktgruppene konvensjonell lysstyring, funk-buss- og KNX-system tilbys apparater til standardene DALI. Som digitale alternativer til vanlig 1-10-voltsteknikk med forskjellige intelligente funksjoner oppfyller DALI-systemapparater de samme kravene som komplekse bussystemer, men de er enklere og rimeligere å installere.

Gira dreiedimmer

Dreiedimmeren slår av og på og dimmer lyskilder som glødelamper, HV-halogen, LV-halogen med Gira Tronic-transformatorer eller LV-halogen med konvensjonelle transformatorer.

Gira touchdimmer

Et lett trykk slår lyset på og av. Lengre berøring dimmer lyset trinnløst.

Gira touchdimmer

En lett berøring er tilstrekkelig til å aktivere Gira touchdimmer, ettersom den fungerer ved hjelp av kapasitiv sensorteknikk.

Gira seriedimmer

Gira seriedimmer er en touchdimmer som kan brukes til å styre to lys eller lysgrupper uavhengig av hverandre.

Gira System 2000, LED touchdimmer

Med Gira System 2000 LED-touchdimmer kan glødelamper, HV-halogenlamper, HV-LED-lamper og kompakte lysrør kobles inn og ut og dimmes. Det kan kombineres med ulike betjeningsmoduler og gir mulighet for individuell innstilling av innkoblingslysstyrken og betjening av andre slaver.

Gira KNX DALI-gateway

Gira KNX DALI-gateway er grensesnittet mellom KNX-installasjonen og DALI belysningsanlegg. Den gir mulighet for kobling og dimming av inntil 64 DALI-deltakere i maksimalt 32 grupper via KNX-systemet.

Gira DALI Tronic-transformator

Gira DALI Tronic-transformator forsyner 12 V lavvolts halogenpærer med spenning og gjør det ved hjelp av et integrert DALI-grensesnitt mulig med direkte belysningsstyring.

Gira elektronisk potensiometer DALI

Det elektroniske potensiometeret DALI fra Gira brukes til lysstyrkeregulering av elektronisk ballast eller transformatorer med DALI-grensesnitt. Inntil 64 DALI-deltakere kan styres fra forskjellige betjeningspunkter.

Produkter

TOP