Manuell lysstyring

Gira vippebryter

Hvis lyset slås på eller av, låses den inntrykte vippen i den aktuelle posisjonen.

Gira-brytere med opphøyd symbol

I tillegg til de vanlige bryterne finnes det også Gira vippebrytere og impulsbrytere med store opphøyde symboler til lys, ringeklokke og dør. De gjør hverdagen lettere for svaksynte og blinde.

Gira trykkbryter

Hver gang belysningen slås på eller av, går bryteren tilbake i utgangsposisjonen.

Gira kronevender

Med kronevenderen kan for eksempel to lamper eller lamperekker slås på og av uavhengig av hverandre.

Gira kronevender med status dioder

Hver vippe på Gira kronevender med status dioder med integrert LED-belysningselement er utstyrt med et LED-belysningselement i fargen oransje.

Gira impulsbryter

Impulsbryteren brukes som lyssignal, ringeklokke eller døråpner.

Gira dreiedimmer

Dreiedimmeren slår av og på og dimmer lyskilder som glødelamper, HV-halogen, LV-halogen med Gira Tronic-transformatorer eller LV-halogen med konvensjonelle transformatorer.

Gira touchdimmer

Et lett trykk slår lyset på og av. Lengre berøring dimmer lyset trinnløst.

Gira touchdimmer

En lett berøring er tilstrekkelig til å aktivere Gira touchdimmer, ettersom den fungerer ved hjelp av kapasitiv sensorteknikk.

Gira seriedimmer

Gira seriedimmer er en touchdimmer som kan brukes til å styre to lys eller lysgrupper uavhengig av hverandre.

Gira lysscene-tastsensor

Lysstemninger er et samspill av utvalgte lamper med lysstyrke som er tilpasset hverandre.

Gira panikkbryter

Hvis du hører mistenkelige lyder om natten? Ikke vær redd - panikkbryteren er innenfor rekkevidde.

Gira sentralutkobling

Med en sentral kommando kan alle forhåndsdefinerte forbrukere slås av, for eksempel enkeltlamper, lysskinner og hele strømkretser.

Gira elektronisk tidsur

Lamper som skal slås på eller av hver dag til samme tid, kan styres automatisk ved hjelp av det elektoniske tidsuret.

Produkter

TOP