Produkter for eNet-systemet

Mange betjeningsenheter kan brukes til å styre Gira eNet-systemet. I tillegg til veggsendere som er enkle å ettermontere, omfatter sortimentet håndsendere i fire varianter. Ved bruk av eNet-serveren kan systemet styres komfortabelt via smarttelefon, nettbrett, PC eller ved hjelp av Gira Control Clients. Som intelligent styresentral kan eNet-serveren gjennomføre diagnoser, vedlikehold, visualisering, betjening og programmering av hele eNet-systemet.

Aktuatorer

Aktuatorer konverterer trådløse kommandoer til funksjoner. Et stort utvalg aktuatorer for kobling, dimming og styring av persienner og lys oppfyller de fleste ønsker. Persiennemodulene har dessuten en driftsmodus for markiser.

eNet trådløs reléaktuator/
impulsreléaktuator 1-kanals Mini

Med Gira eNet trådløs relémodul/impulsrelémodul er det mulig å koble belysningen inn og ut.

eNet trådløs reléaktuator/
impulsreléaktuator 2-kanals Mini

Med Gira eNet trådløs relémodul/impulsrelémodul er det mulig å koble belysning og motorer inn og ut.

eNet trådløs dimmeaktuator 1-kanals Mini

Gira eNet trådløs dimmemodul gjør det mulig å koble og dimme forskjellige elektriske laster.

eNet trådløs styreenhet 1-10V 1-kanals Mini

Gira eNets trådløse styreenhet gjør det mulig å koble inn/ut og stille inn lysstyrken til lys med et grensesnitt på 1-10 V.

eNet trådløs styreenhet DALI 1-kanals Mini

Gira eNets trådløse styreenhet DALI gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI-lamper.

eNet trådløs persienneaktuator 1-kanals Mini

Gira eNet trådløs persiennemodul gjør det mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, f. eks. persienner, rullegardiner eller markiser.

eNet trådløs relémodul/
impulsrelémodul 1-kanals, tavlemontert

Gira eNet trådløs relémodul hhv. impulsrelémodul mottar telegrammer for kobling av belysning fra Gira eNet trådløs mottaksmodul eller fra Gira eNet-serveren via en dataledning.

eNet trådløs reléaktuator/
impulsreléaktuator 8-kanals/
persienneaktuator 4-kanals, tavlemontert

Gira eNet trådløs relé-/impulsrelé-/persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysninger, eller for styring av elektrisk drevne avskjerminger, f. eks. persienner, rullegardiner eller markiser fra Gira eNet trådløs mottaksmodul, eller fra Gira eNet-serveren via en dataledning.

eNet trådløs dimmeaktuator 20-500 W/VA 1-kanals, tavlemontert

Gira eNet trådløs dimmemodul mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra Gira eNet trådløs mottaksmodul, eller fra Gira eNet-serveren via en dataledning.

eNet trådløs dimmeaktuator
4 x 250 W/VA 4-kanals, tavlemontert

eNet trådløs dimmemodul mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra Gira eNet trådløs mottaksmodul, eller fra Gira eNet-serveren via en dataledning.

eNet trådløs persienneaktuator 1-kanals, tavlemontert

eNet trådløs persiennemodul mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, f. eks. persienner, rullegardiner eller markiser fra Gira eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning.

eNet trådløs
mottaksmodul, tavlemontert

Gira eNets trådløse mottaksmodul er en trådløs mottaker for Gira eNet trådløs tavlemonterte enheter.

eNet-system

TOP