Manuell persiennestyring

Persiennestyring med vippebryter

Den enkle bryteren for manuell betjening av persienner eller rullesjalusi: Den venstre tasten med oppoverpil brukes til å kjøre persiennen og den høyre tasten med nedoverpil brukes til å kjøre persiennen ned.

Persiennestyring med vribryter

Den enkle varianten for manuell betjening av persienner eller rullesjalusi: Vribryteren dreies henholdsvis mot venstre eller høyre når persiennen skal kjøres opp eller ned.

Persiennestyring

TOP