Forbedret energieffektivitet takket være intelligent forbruksstyring

Med en moderne energistyring bidrar husets intelligente tekniske anlegg fra Gira både til å spare energi og til å skåne miljøet. Gjennom det perfekte samspillet mellom installasjonene blir energiforbruket redusert til et minimum og tilpasset nøyaktig til de individuelle kravene i husholdningen. Ved hjelp av oversiktlige diagrammer kan alle forbruksdata kontrolleres når som helst, og eventuelle nødvendige tilpasninger kan foretas raskt. Slik reduserer beboerne sine energiutgifter permanent – og øker samtidig boligkomforten.

Sentral energistyring

Bruk energi bare når og hvor det er nødvendig. Med det intelligente samspillet mellom forskjellige installasjoner og apparater, og den tids- og behovstilpassede styringen, gir Gira HomeServer ikke bare økt komfort og sikkerhet, men bidrar også til energisparing. Det er bra både for lommeboken og miljøet, og for de knappe ressursene.

Helhetlig varmestyring

Åpne vinduer, avstengt varme: Via dør- og vinduskontakter registrerer systemet at en dør eller et vindu åpnes. Etter et fastsatt tidsrom blir varmen i det aktuelle rommet automatisk satt ned. Varmen blir ikke satt høyere igjen før alle vinduer og dører er lukket. På den måten unngås unødig oppvarming, og samtidig er man sikret at et rom alltid er tilstrekkelig oppvarmet.

Perfekt samspill mellom persienner og oppvarming

Med det perfekte samspillet mellom persienner og oppvarming kan energien fra solen brukes på en intelligent måte i temperaturreguleringen. Når solen står gunstig om vinteren, blir persiennene kjørt opp, og effekten fra varmeanlegget minimeres. Om sommeren kan unødig energiforbruk unngås ved at persiennene automatisk kjøres ned til riktig tid og ytelsen til klimaanlegget reduseres.

Energieffektiv regulering av enkeltrom

En egen profil som definerer når rommet skal luftes eller varmes opp, kan opprettes for hvert rom. For eksempel kan det angis at badet skal varmes opp om morgenen og kvelden. Temperaturen kan dessuten reguleres individuelt ved bruk av Gira Tastsensor 3 Plus. På denne måten oppnår man en temperaturregulering som er økonomisk, og som tilpasser seg nøyaktig til beboernes behov. Dermed er oppvarmingen og ventilasjonen aldri på unødig.

Behovstilpasset temperaturstyring

Via temperatursensorer og reguleringsmotorer på oppvarmingsventilene registrerer systemet om den aktuelle tilførselstemperaturen er for høy eller lav. Avhengig av den gjennomsnittlige utetemperaturen kan denne så korrigeres automatisk. Dermed oppnås en optimal energiutnyttelse året rundt i hele huset, og unødige kostnader unngås.

Automatisk lysstyring

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer sørger for at lyset automatisk slås på når det er nødvendig. Hvis ingen bevegelse registreres i løpet av et bestemt tidsrom, slås lyset automatisk av. I kombinasjon med lysstyrkesensorer kan du også tilpasse lysstyrken nøyaktig: Hvis sola skinner sterkere inn i rommet, reduseres belysningsintensiteten automatisk.

Kostnadsbesparende sentralutkoblingsfunksjon

Med sentralutkoblingsfunksjonen kan alt elektrisk utstyr slås av med en knapp i inngangsområdet. Dermed er man garantert at det ikke brukes strøm unødig. Sentralutkoblingsfunksjonen kan alternativt kobles direkte sammen med lukkeanlegget. Hvis døra låses utenfra, slås også apparatene av.

Nøyaktig forbrukskontroll

Gira HomeServer registrerer og lagrer drifts- og forbruksdataene for strøm, vann, gass eller fyringsolje kontinuerlig. Ved hjelp av oversiktlige diagrammer kan utviklingen gjennom hele året følges på en praktisk måte – via PC, nettbrett eller de sentralt plasserte Gira Control Clients. Eventuelle store avvik fra gjennomsnittsforbruket vises av energitrafikklyset. Dermed kan energistyringen enkelt optimeres og tilpasses de individuelle behovene i husholdningen.

HomeServer

TOP