Høy systemfleksibilitet ved hjelp av klient-server-modell

Brukskonseptet til Gira HomeServer er basert på en ekte klient-server-modell. Derfor tilbyr Gira HomeServer en særlig høy grad av fleksibilitet ved tilgang til de forskjellige betjeningsenhetene. Andre teknologiske løsninger kan problemfritt integreres i bygningsstyringen via det åpne IP-grensesnittet.

Lisensfri tilgang til alle apparater ved hjelp av klient-server-modell

Takket være klient-server-modellen kan brukerne få tilgang til et ønsket antall forskjellige betjeningsenheter på HomeServer. En lisensiering av de enkelte apparatene er derfor ikke nødvendig.

Mer fleksibilitet for husstyringen takket være åpent IP-grensesnitt

Gira HomeServer kommuniserer via et åpent IP-grensesnitt. Dermed kan man få tilgang til HomeServer fra alle apparater som har et åpent IP-grensesnitt og som er konfigurert tilsvarende. Åpent betyr imidlertid ikke fritt tilgjengelig: Selvsagt er tilgangen passordbeskyttet og kryptert slik at bare autoriserte beboere har tilgang til serveren.

Enkel systemintegrasjon via Gira PTS-IP-gateway

Ved hjelp av PTS-IP-gatewayer kan flere eksterne systemer og funksjoner knyttes til nettverket via HomeServer. For eksempel kan porttelefonsystemet integreres via et programtillegg. Styringen skjer enkelt via Gira Interface og gir mulighet til audiovisuell kommunikasjon via Gira Control Clients og via PC, nettbrett eller smarttelefon. Også eksterne systemer som Revox multirom-system, Miele@home, Dornbracht Ambiance osv. kan overlappende styres via HomeServer.

HomeServer

TOP