Gira E22

3 mm flatt på veggen

Bryterprogrammet Gira E22 gir i tillegg til den vanlige innfelte installasjonen også mulighet til å benytte en monteringsmetode der rammene kan installeres 3 mm flatt på veggen. Gira E22 kan fås i de tre materialene edelstål, aluminium og termoplast [renhvit glanset].

Dette gir muligheter for helhetlig design av utstyret og samtidig differensiering etter bruksstedet, f.eks. med en edelstålvariant i representasjonsområder og termoplast i basisrommene.

Sortimentsdybde

Med den omfattende sortimentsdybden oppfyller Gira E22 høye krav til intelligent bygningsteknologi. For alle monteringsmåtene omfatter bryterprogrammet mer enn 280 funksjoner. De fleste av disse funksjonene kan installeres i flukt med rammen i alle tre materialene [1]. Enkelte funksjoner kan imidlertid på grunn av konstruksjonsformen ikke monteres i flukt med rammen [2]. Dette er f.eks. hygrostat, funk romtemperatursensor, infodisplay eller svarapparat påvegg fra Gira porttelefonsystem.

Montering flatt på veggen i mur

 1. Skjær ut et firkantet utsnitt, sett inn E22 innpussingsboks, juster og fest med f.eks. gips. (På boksen er det to stk. innstillingshjelp for nøyaktig plassering av vaterpasset.) Sett inn pussbeskyttelsen som følger med, og puss veggen. Ta ut pussbeskyttelsen og skjær opp åpningen.
 2. Sett E22 apparatboks i E22 innpussingsboks og juster.
 3. Skru fast E22 apparatboks med klør. (Festes som en vanlig hulveggboks.) Apparatboksen kan korrigeres opptil 3°. Monter deretter apparatet og rammen på vanlig måte i apparatboksen.
 4. Sett til slutt designdekselet på apparatet.
 5. Installasjonen er fullført.

Flat montering for hul vegg

 1. Ved hjelp av malen som følger med, må du skjære ut et firkantet utsnitt, sette inn E22-apparatboksen og justere.
 2. Skru fast E22 apparatboks med klør. (Festes som en vanlig hulveggboks.) Monter apparatet og rammen på vanlig måte.
 3. Sett til slutt designdekselet på apparatet.
 4. Installasjonen er fullført.

Montering i standard veggboks

 1. Sett standard veggboksen inn i veggen.
 2. Monter deretter apparatet og rammen på vanlig måte i apparatboksen.
 3. Sett til slutt designdekselet på apparatet.
 4. Installasjonen er fullført.

Mål

Gira E22 edelstål og
Gira E22 aluminium

Ramme 1 hull
H 90,6 x B 90,6 mm
Ramme 2 hull
H 161,8 x B 90,6 mm
Ramme 3 hull
H 233,0 x B 90,6 mm
Ramme 4 hull
H 304,2 x B 90,6 mm
Ramme 5 hull
H 375,4 x B 90,6 mm

Mål

Gira E22 termoplast
[renhvit glanset]

Ramme 1 hull
H 87,8 x B 87,8 mm
Ramme 2 hull
H 158,9 x B 87,8 mm
Ramme 3 hull
H 230,4 x B 87,8 mm
Ramme 4 hull
H 301,7 x B 87,8 mm
Ramme 5 hull
H 373,0 x B 87,8 mm

Dybde ved flatt på vegg: 3 mm
Dybde ved innfelt montering: 11,45 mm

Dybde ved flatt på vegg: 3,4 mm
Dybde ved innfelt montering: 11,5 mm


For montering flatt på veggen leveres Gira E22 rammer med 1 til 4 hull. For montering i standard veggboks leveres rammene med 1 til 5 hull.


For montering flatt på veggen leveres Gira E22 rammer med 1 til 4 hull. For montering i standard veggboks leveres rammene med 1 til 5 hull.

Download

Designutmerkelser

Konsept
Gira, Radevormwald
Design
Phoenix Design, Stuttgart

Gira Designteam, Radevormwald
Utmerkelser
iF Product Design Award,
iF Design Hannover,
2007

red dot award product design,
Design Zentrum NRW Essen,
2007

Bryterprogrammer

TOP