Styreenheter

Styreenhet Audio

Styreenheten Audio er beregnet på porttelefonanlegg for maks. 70 deltakere der kun audiokomponenter forsynes. I tillegg har enheten en døråpningskontakt som kan programmeres med knappene på enheten. Andre døråpnere kan kobles til via en ekstra spenningsforsyning. Takket være det elektroniske overbelastningsvernet med automatisk tilbakestilling er overbelastning av apparatet utelukket.

Styreenhet Video

Hvis man bruker videokomponenter i tillegg til audiokomponenter, trenger man Gira styreenhet Video. Den er kraftigere ettersom fargekamera og TFT-fargedisplay krever større strømforsyning. Styreenheten tillater tilkobling av inntil to dørstasjoner med fargekamera og 18 svarapparat med TFT-fargedisplay. Til sammen er det mulig å installere porttelefonanlegg med inntil 70 audiodeltakere.

Relémodul

Relémodulen brukes til koblingsfunksjoner på Gira svarapparat eller via en fri ringeknapp, for eksempel for kobling av lys i trappen eller åpne garasjeporten. Sammen med en vanlig ringeklokketransformator kan den også brukes til aktivering av ekstra døråpnere, for eksempel for porten til en innkjørsel eller døren til en slaveinngang.

Spenningsforsyning for porttelefon 24 V DC

Ved bruk av flere kameraer, for spenningsforsyning til ringeknappbelysningen i store objekter og for drift i kombinasjon med PTS-TK-gateway eller PTS-IP-gateway, kreves en 24 V DC 300 mA spenningsforsyning. Gira VideoTerminal trenger en høyere tilleggsforsyning på 24 V DC 700 mA.

PTS-IP-gateway

Med Gira PTS-IP-gateway kan porttelefonsystemet betjenes enkelt og fleksibelt med bare ett apparat fra en datamaskin eller med Gira Control Clients 9 og 19. Med et programtillegg kan gatewayen også kobles til Gira HomeServer. Apparatene blir til kommunikasjonssentraler og kan brukes over alt der nettverkstilkobling eller WLAN er tilgjengelig. Ved tilkobling til Gira HomeServer er det også mulig med integrering av Gira Keyless In-komponenter eller andre intelligente tilordninger, for eksempel kopling av døråpning til innkobling av lys eller varme.

PTS-kamera-gateway

Gira PTS-kamera-gateway tilbyr mer fleksibilitet for porttelefon med video. Via den 2-trådsbussen og videostyreenheten blir et eksternt analogt kamera koblet til Gira porttelefonsystem. Ettersom man kan kable flere gatewayer i serie eller stjerneformet, er det mulig å montere flere eksterne kameraer uavhengig av dørstasjonen til et svarapparat på ønskelige steder og på den måten kunne overvåke fritt valgte deler av eiendommen for å øke sikkerheten innenfor boligens fire vegger.

Videomultiplekser

Videomultiplekseren knytter sammen videosignalene til dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene. En videomultiplekser kan knytte sammen videosignalene fra tre kameraer. Med to videomultipleksere kan videosignalene fra opptil fem enheter knyttes sammen. Hvis eksterne kameraer skal integreres i Gira porttelefonsystem i tillegg, må de nødvendige PTS-kamera-gatewayene kobles i en "ubrutt sløyfe".

Videoforsterker

Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon. Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og stiller dette til disposisjon på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til signalet og frem til videoforsterkerens inngang. Med en videoforsterker kan den maksimale ledningslengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges med 100 m til maksimalt 200 m.

Videofordeler

Gira videofordeler er en aktiv komponent for ledningstilpasning og forsterking av videosignalene i Gira porttelefonssystem. Den fordeler videosignalene fra dørstasjonene, PTS-kamera-gatewayene og PTS-IP-gatewayene til svarapparatene. Videofordeleren sørger for korrekt avslutningsmotstand for å forhindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende billedforstyrrelser.

PTS-repeater

PTS-repeateren er en aktiv komponent for utvidelse av Gira porttelefonsystem, som fordobler ledningslengden og antall deltakere i porttelefonanlegget. Dette gjør den til den ideelle løsningen for bygninger med mange boenheter og store ledningslengder. PTS-repeateren kan brukes i to driftsmoduser: repeater- og flersamtalemodus. I repeatermodus kan antall deltakere i et video- eller audio porttelefonanlegg og ledningsrekkevidden fordobles. I flersamtalemodus kan flere samtaler føres samtidig i systemet.

Porttelefon

TOP