Fabrikantverklaring en certificaten

WEEE-richtlijn

Door de markering met dit symbool worden in het kader van de wettelijke bepalingen de volgende verplichtingen vermeld:

  • Dit elektrische apparaat moet door de eigenaar gescheiden van restafval voor verdere recycling worden ingeleverd.
  • Afgedankte batterijen en accu's, die niet door het gebruikte apparaat zijn omsloten, alsmede lampen die intact uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd, moeten afzonderlijk worden afgevoerd.
  • Distributeurs van elektrische apparaten of afvalverwerkingsbedrijven zijn verplicht tot kosteloze terugname.
  • Persoonsgegevens in het elektrisch apparaat moeten worden gewist, alvorens het apparaat wordt afgevoerd.

Instructies voor afvoer downloaden

Meer informatie