Bescherming en beveiliging van gegevens in het Smart Home

Voor servers, bedieningsapparaten en actuatoren en alle Smart Home apparaten die in huis worden gebruikt, geldt: gegevensbescherming en technische gegevensbeveiliging zijn bijzonder belangrijke onderwerpen die adequaat moeten worden aangepakt. Smart Home projecten gaan altijd gepaard met gevoelige, persoonlijke gegevens waar u als installateur inzicht in hebt, bijvoorbeeld het aantal bewoners, tijdstippen van aan- en afwezigheid, het gedrag van de gebruikers en vaak ook camerabeelden waarop personen te zien zijn. Met onze jarenlange ervaring ondersteunen wij u bij al uw vragen en taken op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging.

 • Gira online seminars over gegevensbescherming en -beveiliging
 • Oplossingen voor het veilige Smart Home
 • Steeds meer producten van Gira voldoen aan de KNX Secure standaard
 • Toegang tot het netwerk van klanten met de S1 mogelijk via VPN
 • Competente contactpersoon van Gira voor elektrotechnische installateurs

Onze aanbevelingen voor een betere gegevensbeveiliging

Persoonlijke gegevens beschermen, technische systemen beveiligen: wij hebben belangrijke tips met betrekking tot deze aspecten voor u op een rij gezet. Met deze kennis bent u al goed voorbereid op het volgende Smart Home project. Om persoonlijke gegevens contractueel te beschermen, kunt u een sjabloon downloaden die u als bijlage bij het contract kunt gebruiken. In technisch opzicht kunt u eveneens veel ondernemen om de gegevens en het netwerk te beschermen. En wij ondersteunen u ook graag persoonlijk.

Klanten over gegevensbescherming informeren

Informeer uw klanten goed over de belangrijke onderwerpen gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Privacy contractueel beschermen

In een intelligent gebouw gaat het ook om gevoelige, persoonlijke gegevens waarin u als installateur inzicht hebt. Bespreek deze kwestie met de klant.

Bij de calculatie rekening houden met gegevensbeveiliging

U dient al bij de calculatie na te denken over het programmeerwerk en de apparaten die nodig zijn om gegevens in het netwerk te beveiligen zodat hier voldoende rekening mee wordt gehouden. 

Netwerk in VLAN-segmenten groeperen

Een belangrijke methode om de veiligheid te verhogen, is het onderverdelen van het gegevensnetwerk in van elkaar gescheiden zones.

Toegang door onbevoegden voorkomen

Zorg voor een verhoogde bescherming en stel voor uw klanten een veilige toegang voor de toegang op afstand in.

Meer informatie over de Gira S1 vindt u hier.

Veiligheidsstandaarden voor draadloze netwerken in acht nemen

Ook draadloze netwerken (WLAN) kunnen goed worden beveiligd. Daarvoor zijn echter aanzienlijk hogere veiligheidsstandaarden vereist.

Versleutelde communicatie door KNX Secure

Installeer met het product al belangrijke veiligheidsnormen door te kiezen voor apparaten met KNX Secure functionaliteit.

Veilige wachtwoorden gebruiken

Voor intelligente huizen geldt hetzelfde als voor computers en smartphones: sterke wachtwoorden zijn een fundamentele voorwaarde voor de veiligheid.

Regelmatig updates uitvoeren

Het is belangrijk voor de veiligheid dat altijd van de nieuwste techniek gebruik wordt gemaakt. De software van apparaten en systemen wordt regelmatig door Gira geoptimaliseerd.


Gira S1


KNX Secure

Slim, maar veilig: de KNX Secure standaard in het Smart Home.

Hoe meer ons dagelijks leven wordt gekoppeld en hoe digitaler het wordt, des te groter is de vraag naar bescherming tegen manipulatie en aanvallen op intelligente installaties. Daarom adviseren wij Gira KNX Secure. Deze wereldwijd eerste fabrikant- en toepassingsonafhankelijke beveiligingsstandaard voor slimme gebouwen hebben wij voor meer gegevensbeveiliging in het Smart Home in veel van onze producten geïntegreerd.

Zo functioneert KNX Secure.

KNX Secure breidt het KNX IP-protocol zo uit dat de verzonden gegevens betrouwbaar worden beveiligd (KNX IP Secure). Bovendien beschermt dit het klassieke KNX protocol door encryptie en authenticatie. Al bij de beschermde inbedrijfstelling van de KNX installatie via de ETS treden de beveiligingsmechanismen in werking. Vervolgens wordt de gegevenscommunicatie tijdens het normale bedrijf beschermd tegen toegang door onbevoegden, manipulatie of afluisteren.

Hoogtepunten, feiten en voordelen


Gira Academie

 • Hoge mate van veiligheid bij de KNX installatie, individueel voor elke installatie.
 • Bescherming tegen ongewenste toegang tot de geïnstalleerde KNX Secure apparaten door derden.
 • Bescherming tegen afluisteren van de gegevenscommunicatie tussen de KNX Secure apparaten.
 • Fabrikantonafhankelijke standaard voor interoperabiliteit met andere KNX producten.
 • Combinatie van Secure en Unsecure communicatie op één apparaat instelbaar.

Opleidingen volgen en altijd up-to-date zijn

Systemen en vereisten veranderen, bestaande standaarden worden herzien, nieuwe worden gecreëerd. Bij het thema veiligheid is het van groot belang altijd up-to-date te zijn en de nieuwste ontwikkelingen te kennen. Bezoek daarom regelmatig opleidingen over dit onderwerp zodat u goed op de hoogte bent. De Gira seminars geven u een goed overzicht van het thema in een zeer beknopte vorm.

Veilige toegang op afstand tot het Smart Home, ook via VPN

Met de Gira S1 kunnen gebruikers gemakkelijk en betrouwbaar verbinding maken met hun KNX Smart Home of met het Gira beveiligingssysteem Alarm Connect terwijl ze onderweg zijn. Een aanvullende, veilige toegang op afstand tot het klantensysteem biedt de Gira S1 nu via de nieuwe VPN-toegang. Daarmee kunt u netwerkapparaten onderweg eenvoudig en veilig besturen en onderhouden. Dus ook telefooninstallaties, camerasystemen, netwerken en andere systemen.

Hoogtepunten, feiten en voordelen

 • Eenvoudige, snelle en stressvrije installatie van een VPN-toegang tot een thuisnetwerk.
 • Extra en veilige verbindingsweg naar het systeem van de klant.
 • Maakt ook onderhoud op afstand mogelijk van telefooninstallaties, camerasystemen, netwerken en meer.
 • Eindgebruikers kunnen onderweg zelfstandig toegang krijgen tot thuisgegevens.
 • Verzenden van pushberichten naar de Gira Smart Home app
 • Volledige ondersteuning van KNX Secure, incl. Secure-tunnelingverbinding tussen de Gira HomeServer en Gira S1.
Adviezen Gira S1 KNX Secure Gira Academie