Følere

Sol-/skumringssensor

Sol-/skumringssensoren festes til vindusruten. Den måler lysstyrken og kjører ned persiennen for eksempel ved sterk sol.

Vindføler

Vindfølere varsler når vind blir til storm: De sørger for at utendørspersienner eller markiser straks kjøres opp for å hindre at de blir ødelagt.

Persiennestyring

TOP