KNX-systemet i detalj

Gira KNX-system er en intelligent løsning for elektroinstallasjon av bygningsteknologi, som åpner en ny dimensjon i moderne boliger. Det intelligente konseptet for kobling i nettverk og styring av bygningsteknologi øker merkbart boligkomforten og sørger samtidig for mer sikkerhet og lave energikostnader – både hjemme og på arbeidsplassen.

Grunnsteinen i KNX-systemet er KNX-bussledningen - en grønn kabel som legges i tillegg til den vanlige strømledningen ved nybygg eller renovering. På denne måten blir de forskjellige elementene i husets tekniske anlegg forbundet med hverandre etter KNX-standarden for bygningsautomatisering.

Kabelsystemet suppleres med passende følere, meldere og display, og styringen av alle KNX-apparater skjer via bussledningen - enkelt og praktisk.

Systemet kan om ønskelig utvides med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer. En slik utvidelse gir mulighet til maksimal boligkomfort, effektivitet og sikkerhet. Da kan du også styre alle funksjonene komfortabelt fra smarttelefon eller nettbrett når du er på farten. I tillegg kan andre apparater og systemer integreres perfekt via serveren. I forbindelse med Gira HomeServer/FacilityServer opprettes det et intelligent nettverk som hele tiden tilpasser seg brukernes behov. Gjennom automatisk lysstyring slår for eksempel lysene seg av automatisk når de ikke lenger trengs.

Når du forlater bygningen, kan du slå av alle elektriske apparater med et knappetrykk for å unngå unødvendige energikostnader. Også komplekse boligscener kan utarbeides individuelt: Når du åpner inngangsdøra, blir for eksempel - enten automatisk eller med et knappetrykk - den passende lysstemningen startet, favorittmelodien din avspilles og badet forhåndsoppvarmes. Med KNX-systemet fra Gira er valgmulighetene for utforming ubegrenset.
Mer om Gira HomeServer

System med utvidelsesmuligheter og
fremtidssikret standard

KNX-system

TOP