Retningslinjene for personvern

For Gira er vern av din privatsfære, og dermed dine personlige opplysninger, i forbindelse med bruk av denne nettsiden viktig. Nedenfor forklarer vi derfor hvordan vi behandler dine personlige opplysninger.

 1. Hver gang en bruker er inne på Giras nettsider, og hver gang en fil hentes frem, blir det lagret opplysninger om denne aktiviteten i en protokollfil. De lagrede opplysningene brukes utelukkende til interne systemrelaterte formål og statistikk. Følgende data blir lagret i hvert enkelt tilfelle:
  - navn på filen som er forespurt
  - dato og klokkeslett for forespørselen
  - overført datamengde
  - melding om vellykket/mislykket forespørsel
  - beskrivelse av type nettleser som er benyttet
  - IP-adressen forespørselen kom fra, i anonymisert form
  (IP-adressen blir anonymisert ved at den siste oktetten blir slettet eller blir erstattet av en tilfeldig verdi).

 2. Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies" (informasjonskapsler), tekstfiler som lagres på din datamaskin og som muliggjør en analyse av bruken av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA, der den lagres. Gjennom aktiveringen av IP-anonymiseringen på dette nettstedet forkorter imidlertid Google på forhånd din IP-adresse i medlemslandene i EU eller i andre land som er tilsluttet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På oppdrag fra eieren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedet, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og utvikle tjenester som er forbundet med bruken av nettstedet og Internett, for eieren av nettstedet. IP-adressen som overføres fra din nettleser ved bruk av Google Analytics, blir ikke satt sammen med andre data fra Google. Du kan hindre lagring av informasjonskapslene ved bruk av en innstilling i programvaren for din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i fullt omfang. Du kan likeledes hindre registrering av dataene som genereres av informasjonskapselen og som gjelder din bruk av nettstedet (inkl. din IP-adresse) hos Google og Googles bearbeiding av disse dataene ved å laste ned programtillegget for nettleseren fra følgende lenke og installere det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Dette nettstedet bruker såkalte retargeting-teknologier fra Google Inc. Vi bruker disse teknologiene for å kunne utforme internettilbudet på en mer interessant måte. Denne teknikken gjør det mulig å nå internettbrukere som allerede har vist interesse for våre produkter, med reklame på nettsidene til Google Display. Vi er overbevist om at visning av personlig og interessetilpasset reklame som regel er mer interessant for internettbrukere enn reklame som ikke har noen slik personlig tilknytning. Visningen av dette reklamemateriellet på sidene til Google Display-nettverkene skjer ved hjelp av informasjonskapselteknologi og en analyse av det tidligere bruksmønsteret. Denne formen for reklame skjer helt pseudonymt. Ingen personopplysninger blir lagret, og ingen brukerprofiler blir satt sammen med dine personopplysninger. Du kan dessuten hindre registrering av dataene som genereres av informasjonskapselen og som gjelder din bruk av nettstedet hos Google og Googles bearbeiding av disse dataene ved å laste ned programtillegget for nettleseren fra følgende lenke og installere det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 3. Vi innhenter personlige opplysninger bare når du aktivt tar kontakt med oss, for eksempel per e-post. Dessuten blir personlige opplysninger bare lagret når du selv oppgir disse til oss, for eksempel i forbindelse med en registrering, en spørreundersøkelse, et salgsfremstøt eller for gjennomføring av en avtale.

  Alle persondata i denne sammenhengen blir innhentet, behandlet og benyttet i samsvar med gjeldende forskrifter for vern av persondata, kun med det formålet å gjennomføre avtalen og for å verne om berettigede egne forretningsinteresser med hensyn til rådgivning og behandling av våre kunder og den behovstilpassede produktutformingen.

 4. Våre medarbeidere er underlagt taushetsplikt med hensyn til persondata. Disse dataene gis bare videre til tredjepart hvis det er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen. En slik tredjepart er også forpliktet av avtaler som sikrer brukerens personvern.

 5. Du kan når som helst oppheve ditt samtykke til behandling og bruk av dine personlige data med fremtidig virkning. Det eneste som kreves, er at du sender en e-post til e-postadressen som er nevnt i kolofonen eller melder fra skriftlig på annen måte til adressene som er oppgitt i kolofonen.
  Du kan når som helst be om informasjon fra oss om de personlige dataene vi har lagret, og kreve at de korrigeres hvis de er feil eller foreldet. Det eneste som kreves, er at du sender en e-post til e-postadressen som er nevnt i kolofonen eller melder fra skriftlig på annen måte til adressene som er oppgitt i kolofonen.

 6. Alle data på gira.de og gira.com som finnes på våre servere og "hostes" (det vil si oppbevares) der, er sikret mot uautorisert tilgang, ved bruk av sikkerhetssystemer som er koblet etter hverandre. Våre medarbeidere og våre systemleverandører kontrollerer regelmessig at beskyttelsen fungerer.

 7. Vi er opptatt av at datasikkerhetsbestemmelsene overholdes på alle områder av vår plattform og i vårt selskap. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til når som helst å endre, innføre tillegg til eller korrigere eller helt eller delvis slette disse datasikkerhetsbestemmelsene, spesielt hvis nye lovkrav eller teknisk utvikling nødvendiggjør en tilpasning av datasikkerhetsbestemmelsene. Hvis du har spørsmål, kan du også kontakte oss direkte. Skriv til:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallajonssystemer
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Kolofon

TOP