Porttelefonanlegg innendørs

Gira G1

I forbindelse med Gira PTS-IP-gatewayen og en dørstasjonsvideo kan den nye Gira G1 brukes som svarapparat. Hvis det ringer på, vises automatisk kamerabildet fra dørstasjonen i displayet til Gira G1. Med et tastetrykk kan kommunikasjonen startes, døren åpnes eller lyset slås på. Også andre funksjoner for bygningsteknikk kan integreres i dørkommunikasjonen.

Svarapparat Video påveggs Plus

I tillegg til funksjonene for Gira-svarapparatet Video påvegg har svarapparatet Video påveggs Plus flere funksjoner for enda mer komfortabel bruk: I det lokale bildeminnet kan man se hvem som har ringt på når man var borte. I tillegg kan det lagres egne polyfone ringetoner på det integrerte mikroSD-minnekortet.

Svarapparat Video påvegg

Svarapparatet Video påvegg er høyteknologi i kompakt form. Knapper med kapasitiv sensorteknikk, som reagerer selv på lett berøring, gjør det enkelt å styre funksjoner som lyskobling, åpning av dører, deaktivering av ringetone og mottak av anrop. Et TFT-fargedisplay av siste generasjon gir god synlighet fra forskjellige vinkler og har høy dybdeskarphet. Døråpnerautomatikken er svært praktisk, for eksempel på legekontor, og gjør det mulig å åpne dørene automatisk. Håndfrianlegget gir mulighet for å tale og høre direkte – f.eks. fra mottaket og inn på behandlingsrommet og omvendt, for den er så følsomt innstilt at den som snakker ikke trenger å stå helt inntil mikrofonen.

Svarapparater

Gira svarapparater er håndfrianlegg for innfelt installasjon med høy talekvalitet. Basisapparatet har høyttaler, mikrofon og ringeknapper med forskjellige ringetoner og to ekstra funksjoner som tilleggsutstyr: Kobling lys, f.eks. i trapper og en døråpner. I tillegg kan apparatet hvis ønskelig utvides med et TFT-fargedisplay og en ekstra trykkbryter for internt anrop.

Svarapparat med telefonrør

Typisk for disse Gira svarapparatene er at hovedfunksjonene er skjult bak et telefonrør, som tillater diskret kommunikasjon i støybelastede omgivelser. Innfelte apparater har høy talekvalitet. Basisapparatet har høyttaler, mikrofon og ringeknapper med forskjellige ringetoner og to ekstra funksjoner som tilleggsutstyr: Kobling lys, f.eks. i trapper og en døråpner. Apparatet kan hvis ønskelig utvides med et TFT-fargedisplay og en trykkbryter for internt anrop.

Svarapparat påvegg

Som en gunstig løsning for en rask og pen innfelt installasjon gir Gira svarapparat påvegg høy talekvalitet i alle utførelser. Dette komplett formonterte apparatet tilbyr brukerne forskjellige ringetoner og tilleggsfunksjonen kobling lys, for eksempel i trapper. I tillegg har den også andre funksjoner som inn- og utkobling av ringetoner, regulering av lydstyrke på ringetone og tale og parallellkobling av inntil tre svarapparater.

Klokke påvegg

En ringeklokke som ikke kan overhøres: Takket være Gira klokke påvegg kan signalet fra ringingen overføres akustisk og via LED til alle bortgjemte kroker i hus og hage. Apparatet er koblet til Gira svarapparat eller dørstasjon og sender ganske enkelt signalet videre. Forskjellige ringetoner gjør det lettere å lokalisere kilden til ringingen – dvs. inngangsdør, internt anrop eller etasjeanrop. Det komplett formonterte apparatet kan raskt og lett installeres og tilbyr brukerne flere forskjellige ringetoner, inn- og utkobling av ringetone og separat lydstyrkeregulering.

Control Clients

Gira Control Clients 9 og 19 er de sentrale betjeningsapparatene for styring av KNX-installasjon i huset via Gira HomeServer eller Gira FacilityServer. Utstyrt med mikrofon og høyttaler kan apparatene også brukes som svarapparater for den audiovisuelle porttelefonen. Ved hjelp av programtillegg blir funksjoner i porttelefonanlegget integrert i Gira Interface. Gira Keyless In-komponenter som fingeravtrykk, transponder og kodetastatur kan integreres. I tillegg kan intelligente funksjoner som kopling av døråpner med innkobling av lys og varme opprettes. Gira Control Clients åpner fleksible muligheter for brukeren til individuell betjeningskomfort.

PTS-TV-gateway

Gira PTS-TV-gateway forbinder TV-apparatet med funksjonene til porttelefonanlegget. Når det ringer på og TV-apparatet står på, vises et direkte kamerabilde av personen som står utenfor husdøra på TV-skjermen ved hjelp av bilde-i-bildefunksjonen. Eneste forutsetning: TV-apparatet har en Scart-tilkobling og en tilsvarende funksjonalitet. Hvis denne funksjonen mangler, kan bildet av dørstasjonen overføres til antenneanlegget og legges på en fast TV-kanal der det kan hentes på alle TV-apparatene. I forbindelse med Gira PTS-TK-gateway er det til og med mulig å snakke med den besøkende i telefonen og åpne døra.

PTS-TK-gateway

Gira PTS-TK-gateway integrerer porttelefonsystemet i det eksisterende telefonanlegget. Når det ringer på husdøra, overføres signalet via fasttelefonen eller mobiltelefonen. Mottak av anrop og aktivering av døråpneren er da mulig overalt, der man ønsker – enten det er i hagen, i feriehuset eller på arbeidsplassen. Andre funksjoner er inntil 2 x 50 telefonnumre, spesielle ringetoner for gjenkjenning, anropsvideresending, anropsvarsel og omkobling mellom dag og natt.

Porttelefon

TOP