Gira porttelefonsystem

I konseptet til Gira porttelefonsystem håndteres teknikken enkelt. Installasjon uten arbeid med ledningsføring, konfigurering av systemet uten at alle beboere er til stede – dette er mulig med 2-trådsbussteknologien og konseptet med igangkjøring utført av én person. Med Gira porttelefonsystem kan det også på området videofunksjonalitet installeres objekter med inntil 28 boenheter.

I tillegg har Gira integrert porttelefonen i bryterprogrammene sine. Gira svarapparater fås i mange designvarianter, og ulike farger og rammevarianter kan kombineres.

Produktutvalg

Gira porttelefonsystem omfatter løsninger for alle behov innen- og utendørs: Eneboliger til flermannsboliger, påvegg eller innfelt installasjon, audio- og videofunksjoner, bruk via Gira Control Clients og PC, integrering i eget og eksterne systemer, tilkobling av eksterne kameraer, nøkkelfri tilgang med Gira Keyless In, hærverksbeskyttede dørstasjoner.

Installasjon

Gira gjør teknikk enkel. Installasjon uten arbeid med ledningsføring, konfigurering uten at alle beboere er til stede – dette er mulig med 2-trådsbussteknologien og konseptet med igangkjøring utført av én person.

2-trådsbuss

Teknologisk er Gira porttelefonsystem basert på en 2-trådsbuss som kun trenger to ledninger til spenningsforsyning og overføring av alle audio- og videosignaler. Det er f.eks. enkelt å bytte ut en eksisterende ringeklokkeledning med Gira porttelefonsystem.

I stedet for å legge nye ledninger, brukes de ledningene som allerede finnes. Også når det gjelder nye installasjoner reduserer 2-trådsbussteknologien arbeidet med den ellers tidkrevende ledningsføringen for et porttelefonanlegg, og gjør det mulig å foreta en rask og polaritetssikker installasjon.

Igangkjøring foretatt av én person takket være enkel programmering

Gira porttelefonsystem monteres enkelt av kun én montør, noe som også er en fordel ved senere vedlikehold. Det er enkelt å ta anlegget i bruk: Først holdes ringeknappene på dørstasjonen inntrykt i tre sekunder i den rekkefølgen svarapparatene deretter skal tilordnes. Deretter gjennomgås alle svarstasjonene i tur og orden ved at det trykkes på knappen "Lys". De kan eventuelt også gjennomgås ved å bruke etasjeringeknappen. Fordelen ved dette er at beboerne i de enkelte leilighetene ikke nødvendigvis må være til stede for at anlegget skal kunne installeres.

Planleggingshjelp for porttelefon

Elektrikere finner ytterligere informasjon om Gira porttelefonsystemer i "Planleggingshjelp". Denne hjelpen inneholder grunnleggende informasjon om blant annet planleggings- og tilkoblingseksempler, ledningsføring og konfigurering. Bestillingsnr. 1736 10

Nettbasert opplæring

Elektrikere finner opplæringsprogrammer om Gira systemer på nettsiden www.akademie.gira.de. Her finnes også et treningskurs i Gira porttelefonsystem. Fordelen ved online-opplæring: Brukeren bestemmer selv når og hvor vedkommende skal ta kurset. Hvis det blir dårlig med tid, kan han eller hun ta en pause fra kurset og fortsette igjen på et senere tidspunkt. Bruken av multimedia og den varierte presentasjonen er morsom, og via lenker får brukeren viktig tilleggsinformasjon. Kursinteresserte trenger bare registrere seg på siden, deretter kan de sette i gang med programmet med én gang.

Utvidet antall deltakere

Gira porttelefonsystem med videofunksjon kan installeres i objekter med opptil 28 svarapparater. Ofte er det allerede under planleggingen av anleggene klart hvor mange svarapparater som skal installeres per boenhet. Hittil har utgangspunktet vært at man per ringeknapp kan anrope inntil tre svarapparater på én gang. Det begrenset det maksimale antallet deltakere til 18. I større objekter brukes ofte bare ett svarapparat per boenhet. Dette tar nå Gira porttelefonsystem hensyn til: Det er mulig å konstruere anlegget slik at én ringeknapp kun er koblet til ett svarapparat. Svarapparatene kan utstyres forskjellig ved at antall deltakere reduseres tilsvarende. Dette er oppgitt i en inndelingsoversikt i anleggsplanen. Her fastlegges maksimalt antall deltakere ved tilsvarende konstellasjon.

Dersom det tilkobles ett svarapparat per boenhet, kan videofunksjonen i Gira porttelefonsystem brukes for inntil 28 boenheter. Skal hver boenhet ha to svarapparater, kan 12 boenheter utstyres. Dersom det installeres tre svarapparater per boenhet, kan maksimalt seks boenheter utstyres med videofunksjon. Oversikt over utstyrsmulighetene:

1 svarapparat per enhet:
- 28 boenheter
- 28 svarapparater

2 svarapparater per enhet:
- 12 boenheter
- 24 svarapparater

3 svarapparater per enhet:
- 6 boenheter
- 18 svarapparater

Porttelefon

TOP