Produkter for KNX-systemet

Gira KNX-systemet gir mulighet til perfekt integrasjon av forskjellige apparater, noe som sikrer et bredt funksjonsmangfold. De sørger for at selv kompliserte ønsker fra beboerne kan oppfylles uten noe om og men. Slik kan styring av lys, persienner og oppvarming, samt multimedia-, sikkerhets- og porttelefonsystemer knyttes sammen og koordineres problemløst – dermed bor og arbeider man enda mer behagelig.

Betjeningsenheter

Gira tilbyr svært forskjellige apparater og programvareverktøy for komfortabel betjening av alle funksjonene i KNX-systemet. Enten det gjelder intelligente styresentraler med berøringsskjerm, automatiske følere eller manuelle trykkbrytere, smarttelefon- og nettbrettapplikasjoner – Gira betjeningsenheter overbeviser gjennom et bredt funksjonsmangfold, høy kompatibilitet og estetisk design. Derved sikres fleksibel tilpasning til beboernes behov, og man oppnår aktiv energisparing uten å gi avkall på den kjente boligkomforten.

Gira G1

Gira G1 kan brukes som betjeningssentral for et KNX-system. Via det tydelige Multitouch-displayet kan alle funksjoner betjenes komfortabelt med fingertuppen eller gester.

Control 9 Client

Gira Control 9 Client er med en skjermdiagonal på 22,9 cm [9"] en spesielt kompakt, PC-basert betjeningsenhet. I forbindelse med Gira HomeServer eller FacilityServer kan hele KNX-bygningsteknologien styres sentralt med én finger, mens statusen for de enkelte funksjonene kan vises på et skjermbilde. I tillegg kan Gira Control 9 Client kobles til Gira porttelefonsystem, slik at den kan brukes som svarapparatet for den audiovisuelle porttelefonen.

Control 19 Client

Gira Control 19 Client er en datamaskinbasert kontroll- og styreenhet med en skjermdiagonal på 47 cm [18,5"]. I forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer brukes den til styring av hele bygningsteknologien i KNX-systemet. Det tydelige displayet viser alle funksjoner i bygningsteknologien på en oversiktlig og lett forståelig måte via Gira Interface. Du kan lett betjene det med én finger. Gira Control 19 Client kan også integreres i Gira-porttelefonsystemet og brukes som svarapparat for den audiovisuelle porttelefonen.

Control 9 KNX

Gira Control 9 KNX er den kompakte styresentralen for husets KNX-installasjon. Berøringspanelet med 22,9 cm [9"] display fungerer automatisk – uten tilkobling til Gira HomeServer eller FacilityServer – og gir mulighet til sentral betjening av alle bussfunksjonene fra en leverandør. Takket være intuitiv menystyring kan man også bruke de mange tilleggsfunksjonene, som e-post, nyhets- og værtjenester, samt oversiktlig visning av forbruksdiagrammene.

HomeServer/FacilityServer-app

Med appen Gira HomeServer/FacilityServer kan hele husets bygningsteknologi betjenes praktisk og mobilt – via iPhone, iPad, iPod touch eller alle Android-baserte mobile enheter. Dette gir mulighet for styring av KNX-funksjonene når du er på farten eller fra et hvilket som helst rom hjemme. Den gratis appen har den enhetlige Gira-grensesnittdesignen. Dermed finner brukeren straks fram i betjeningsmenyen og kan også på farten nyte fordelene ved intuitiv menystyring. App-varianten for iPad er dessuten tilgjengelig i HD-oppløsning.

SmartSensor

Gira SmartSensor er en kontroll- og betjeningsenhet for flere rom til Gira KNX-systemet. Med den kan alle KNX-funksjoner styres praktisk via ett apparat. Den kombinerer funksjonaliteten til en varmeregulator og en tastsensor med oversiktligheten til et infodisplay. Selv om den er utrolig allsidig, er betjeningen enkel og behagelig: Den betjenes via et LCD-display og en betjeningsknapp som dreies og trykkes på. På grunn av det store funksjonsomfanget egner Gira SmartSensor seg særlig godt til konferanserom og åpne kontorlandskaper. Den brukes imidlertid også på det private området for å samle rom til kompakte funksjonsøyer.

KNX-lysstyrkeregulator Mini

Med sin diskrete design og flate type passer den nye Gira KNX-lysstyrkeregulator Mini godt i objekter med eksklusiv arkitektonisk stil. Den regulerer lampene slik at ønsket lysstyrke holdes konstant. Svingninger i det naturlige dagslyset kompenseres trinnløst med kunstig lys. Ved tilstrekkelig dagslys eller ingen bevegelse reguleres belysningen ned og slås til slutt av.

KNX-tilstedeværelsesmelder Mini

De nye Gira KNX-tilstedeværelsesmelderne Standard og Komfort Mini er med sine diskrete design og flate typer et godt valg for objekter med eksklusiv arkitektonisk stil. De registrerer selv små bevegelser i rommet og gir mulighet til automatisk styring av forskjellige funksjoner i KNX-systemet ut fra tilstedeværelse. Komfort-varianten tilbyr en rekke tilleggsfunksjoner i forhold til Standard-varianten. I tillegg til muligheten til styring via infrarød fjernkontroll omfatter Gira KNX-tilstedeværelsesmelderen Komfort Mini mange andre programvarefunksjoner for intelligent lysregulering.

KNX-busstilkobling

Gira KNX-busstilkoblingen er grensesnittet mellom KNX-systemet og brukeren. De meget robuste apparatene er ment for bruk i objekter med spesielt stor belastning.

Tastsensor 3 Basis

Gira Tastsensor 3 Basis gir mulighet til praktisk styring av de viktigste grunnfunksjonene innen intelligent bygningsteknologi – som kobling, dimming, persiennestyring, funksjoner som verdigiver og ekstra sceneenhet. I tillegg er den svært fleksibel og kan tilpasses beboernes behov: Hvis funksjonene endrer seg er det enkelt å omprogrammere knappetilordningen. Antall funksjoner som kan lagres, avhenger av antallet taster.

Tastsensor 3 Komfort

Gira tastsensor 3 Komfort gir mulighet til enda mer praktisk styring av komplekse funksjoner. Sammenlignet med Basis-modellen gir Komfort-modellen mer betjeningskomfort gjennom tilleggsfunksjoner som trefarget LED-statusbelysning og en integrert temperaturføler for måling og videresending av den lokale temperaturen. Antall funksjoner som kan lagres, avhenger av antallet taster på den valgte modellen. Hver tast har to LED-er for statusvisning og kan avhengig av innstilling og variant betjenes til venstre, til høyre og på midten.

Tastsensor 3 Plus

Gira-tastsensoren 3 Plus gir i tillegg til komfortabel betjening av svært forskjellige funksjoner i KNX-systemet, også en rask oversikt over statusen til de enkelte funksjonene takket være det integrerte displayet. Dessuten sørger den innebygde termostaten for praktisk styring av romtemperaturen. Antall funksjoner som kan lagres, avhenger av antallet taster. Hver tast har to LED-er for statusvisning og kan avhengig av innstilling og variant betjenes til venstre, til høyre og på midten.

KNX-tilstedeværelsesmelder Standard

Gira KNX-tilstedeværelsesmelderen Standard brukes til tilstedeværelsesovervåking og bevegelsesregistrering innendørs. Den er utstyrt med tre digitale PIR-sensorer og en lysstyrkesensor som sørger for nøyaktig lysregulering døgnet rundt. Den plasseres i taket og registrerer enhver liten bevegelse i et område på 360°. I tillegg kan Gira KNX-tilstedeværelsesmelderen Standard analysere bruksmønsteret. På den måten kan forskjellige funksjoner i KNX-systemet, som lys, varme og ventilasjon, styres energibesparende og helt etter behov.

KNX-tilstedeværelsesmelder Komfort

Gira KNX-tilstedeværelsesmelderen Komfort tilbyr omfattende tilleggsfunksjoner for nøyaktig tilstedeværelsesovervåking og bevegelsesregistrering innendørs. Ved hjelp av infrarød fjernkontroll som leveres som tilleggsutstyr, kan den enkelt konfigureres og gi mulighet til behovstilpasset styring av lys, oppvarming eller ventilasjon for større boligkomfort og lønnsomhet. Takket være en rekke programvarefunksjoner, som følere som kan analyseres enkeltvis, adaptiv lysregulering, innstillbare reguleringsfaser og mye mer, kan apparatet tilpasses nøyaktig til romforholdene og beboernes behov.

KNX-bevegelsesmelder Standard-påsats

Gira KNX-bevegelsesmelderen Standard-påsats er en innendørs infrarød bevegelsesdetektor som reagerer på varmebevegelser som utløses av personer, dyr eller gjenstander. Tilsvarende sender den en koblingskommando til KNX-systemet og utløser på den måten forskjellige, individuelle forhåndsinnstilte handlinger. På den måten kan man forhåndsinnstille at når signalet utløses, slås lyset i rommet automatisk på, varmen settes opp og persiennene kjøres opp.

KNX-bevegelsesmelder Komfort-påsats

Gira KNX-bevegelsesmelderen Komfort-påsats er en infrarød bevegelsesdetektor for inneområdet som reagerer på varmebevegelser, og sender tilsvarende koblingskommandoer til KNX-systemet. Komfort-påsatsen har mange tilleggsfunksjoner, for eksempel veksling mellom de to driftsmodusene belysnings- og varslingsmodus, og gir mulighet for mer nøyaktig innstilling av apparatet. Hvis uvedkommende fjerner påsatsen, utløser KNX-bevegelsesmelderen dessuten alarmen og advarer på den måten beboerne.

KNX-objektregulator

Gira KNX-objektregulatoren sørger automatisk for konstant romtemperatur. Ettersom den ikke har noen betjenings- eller visningselementer, er den ideell for bruksområder der det ikke er nødvendig eller ønskelig med temperaturregulering direkte på apparatet. Den innebygde regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen med en intern eller ekstern temperaturføler, og tilpasser den etter de innstilte verdiene til beboerne. Dermed kan man stille inn temperaturen sentralt, for eksempel i kontorbygninger med flere rom. Objektregulatoren sørger da for konstant overholdelse av de ønskede temperaturinnstillingene.

KNX kontinuerlig regulator

Gira KNX kontinuerlig regulator har mange innstillinger og brukes til komfortabel og lønnsom temperaturregulering i enkeltrom via Gira KNX-systemet. Den innebygde regulatoren med en intern eller ekstern temperaturføler, registrerer den aktuelle romtemperaturen og tilpasser den etter de innstilte verdiene til beboerne. Gira KNX kontinuerlig regulator har fem forskjellige driftsmoduser – komfort, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f.eks. duggpunktdrift) – med egne innstillingsverdier for temperaturen i varme- eller kjøledrift. Dette gir beboerne høy betjeningskomfort, og samtidig kan de styre energiforbruket langt mer nøyaktig enn med tradisjonell oppvarming.

KNX CO₂-føler

Gira KNX CO₂-føler sørger for pålitelig overvåking av temperatur, luftfuktighet og CO₂-konsentrasjon i bygninger, og styrer innenfor KNX-systemet bestemte tiltak for å bedre romklimaet. Enten det gjelder klasserom, kontorer, konferanserom eller møterom: Der mange mennesker er samlet, øker CO₂-konsentrasjonen raskt. Det er derfor fornuftig å overvåke luftkvaliteten automatisk med Gira KNX CO₂-føleren. I tillegg til CO₂-føleren er den også utstyrt med en regulator for luftfuktighet og romtemperatur. Hvis bestemte grenseverdier overskrides, blir for eksempel vinduer åpnet, vifter kobles inn eller varme- og klimaanlegget reguleres.

KNX-system

TOP